Omicron smrtosniji od sezonskog gripa, sugeriše studija

Omicron smrtosniji od sezonskog gripa, sugeriše studija

Odrasli hospitalizovani sa varijantom omikrona SARS-CoV-2 imaju veću stopu smrtnosti od onih koji su hospitalizovani sa sezonskim gripom, iako se omikron smatra manje virulentnim sa nižim stopama smrtnosti od delta i alfa sojeva. Ovo sugeriše novo istraživanje predstavljeno na ovogodišnjem Evropskom kongresu kliničke mikrobiologije i infektivnih bolesti (ECCMID) u Kopenhagenu, Danska (15-18. april).

Studija dr Alae Atamne i kolega iz Rabin medicinskog centra u bolnici Belinison u Izraelu pokazala je da odrasli (18 godina ili stariji) koji su hospitalizovani sa gripom imaju 55% ​​manje šanse da umru u roku od 30 dana od onih koji su hospitalizovani sa omikronom tokom 2021– Sezona gripa 2022.

Grip i COVID-19 su respiratorne bolesti sa sličnim načinima prenosa. U decembru 2021. godine, grip se ponovo pojavio u Izraelu nakon što je bio neotkriven od marta 2020. U isto vreme, omikron je zamenio deltu kao preovlađujuću varijantu. Ali podaci koji direktno upoređuju omikron sa sezonskim gripom su oskudni.

Da bi saznali više, istraživači su uporedili kliničke ishode pacijenata hospitalizovanih sa COVID-19 (omikronska varijanta) i onih koji su hospitalizovani sa gripom u velikoj akademskoj bolnici u Izraelu.

U studiju su uključeni uzastopni pacijenti hospitalizovani sa laboratorijski potvrđenim COVID-19 (167 pacijenata; prosečna starost 71 godina, 58% muškaraca) i infekcijom gripom (221 pacijent; prosečna starost 65 godina, 41% muškaraca) tokom decembra 2021. i januara 2022.

Sveukupno, 63 pacijenta su umrla u roku od 30 dana—19 (9%) je primljeno sa gripom i 44 (26%) hospitalizovano sa omikronom.

Pacijenti sa omikronom su imali tendenciju da imaju više ukupne rezultate komorbiditeta, potrebna im je veća pomoć u obavljanju svakodnevnih aktivnosti (npr. pranje i oblačenje), i veća je verovatnoća da imaju visok krvni pritisak i dijabetes, dok je astma bila češća kod onih koji su hospitalizovani sa gripom.

Respiratorne komplikacije i potreba za kiseonikom i mehaničkom ventilacijom takođe su bili češći u slučajevima omikrona nego kod sezonskog gripa.

„Mogući razlog za veću stopu smrtnosti od omikrona je taj što su pacijenti primljeni sa omikronom bili stariji sa dodatnim velikim osnovnim bolestima kao što su dijabetes i hronična bolest bubrega“, kaže dr Atamna. „Razlika bi takođe mogla biti posledica preteranog imunološkog odgovora na COVID-19, a vakcinacija protiv COVID-19 je bila daleko niža među pacijentima sa omikronom.

On nastavlja: ​​„Dvostruki udar preklapanja epidemija gripa i COVID-19 povećaće složenost bolesti i teret zdravstvenih sistema. Postoji jedan osnovni korak koji ljudi mogu da preduzmu koji može promeniti putanju bilo koje epidemije, dobiti vakcine protiv gripa i COVID-19, posebno ako ste stariji i imate osnovne bolesti.“

Autori ističu da je studija bila opservaciona tako da ne može da dokaže uzročnost, i da je sprovedena u jednoj bolnici u Izraelu, tako da se rezultati možda ne odnose na druge zemlje i populacije. I ne mogu isključiti mogućnost da su drugi neizmereni faktori, kao što su grip i vakcinalni status COVID-19, mogli da utiču na rezultate. Oni takođe primećuju da bi višak mortaliteta uočen za omikron mogao biti rezultat sezone gripa koja je bila manje ozbiljna nego obično. Konačno, studija je obuhvatila samo hospitalizovane pacijente, tako da nije mogla da se procijeni udeo hospitalizovanih pacijenata u ukupnom broju inficiranih pacijenata.