Zeta gradnja dobija nadoknadu od 500 evra za Budvansku rivijeru

Zeta gradnja dobija nadoknadu od 500 evra za Budvansku rivijeru

Vijeće sudija Vrhovnog suda Radojke Nikolić, Ranka Vukića, Tatjane Ljujić, Jelene Čabarkape i Marijane Pavićević odbilo je kao neosnovanu reviziju Budvanske rivijere na presudu Apelacionog suda koji ih je, djelimično potvrđujući prvostepenu, obavezao da Zetagradnji isplate preko pola miliona eura zbog ništavosti ugovora o kupoprodaji.
Crnogorski sudovi saglasni su da je Budvanska rivijera prilikom prodaje imovine u Petrovcu Zetagradnji prije 12 godina bila nesavjesna ugovorna strana, jer je zaključila kupoprodajni ugovor znajući da bivši vlasnici pretenduju na to zemljište. Apelacioni sud je bio stava da se o ostalim tužbenim zahtjevima mora raspravljati ispočetka, pa je ukinuo dio presude kojim je utvrđeno da je raskinut ugovor o prodaji 4,4 hiljade kvadrata sa objektom stare škole od 650 kvadrata zbog čega je Zetagradnja tražila 2,16 miliona eura.

Tužba Zetagradnje uslijedila je nakon što je kotorski Osnovni sud usvojio zahtjev bivših vlasnika da se ugovor sa Budvanskom rivijerom vrijedan 2,8 miliona eura oglasi ništavim. To je potvrdio i Viši sud, ali je u ponovljenom postupku oglašena djelimična ništavost ugovora za 816 kvadrata zemljišta.

– Tužilac svoj zahtjev zasniva na činjenici da je kupljeno zemljište umanjeno za površinu od 816 kvadrata zbog čega je izgubio interes za realizaciju investicije zbog značajno umanjene površine kat. parcele br. 726/1 KO Petrovac i proteka vremena i da zbog toga nema pravni interes da se ugovor o kupoprodaji zemljišta održi na snazi u preostalom dijelu – navodi se u sudskim spisima.

Budvanska rivijera navodi da nije postojala ni zabilježba restitucije ni zabrana raspolaganja, te da bivši vlasnici nijesu imali pravo na povraćaj nepokretnosti, već samo na obeštećenje čiji je obveznik Fond za obeštećenje. Tvrde i da je zemljište izgubilo vrijednost, jer je u međuvremenu DUP stavljen van snage, te da je Zetagradnja rušenjem stare škole onemogućila vraćanje zemljišta u prvobitno stanje.

Sudovi su bili saglasni da Zetagradnja, kao savjesna ugovorna strana, ima pravo da joj se vrati 516,3 hiljade eura koje dio zemljišta čija je prodaja oglašena ništavom. Privredni sud će u ponovljenom postupku morati da utvrdi da li je Zetagradnja, na kojoj je teret dokazivanja, ipak mogla na preostalom dijelu zemljišta izgraditi planirani objekat.

izvor Pobjeda