Za Irenino lečenje potrebno još 50 hiljada eura

Za Irenino lečenje potrebno još 50 hiljada eura

Uprkos vijestima iz januara 2022.godine o pozitivnom toku liječenja Irene Crnčević iz Bara, kada je PH nalaz pokazao da metastaza na kostima nema, nažalost, nalazi iz aprila pokazuju da se karcinom vratio.

Ireni su ljekari u Acibadem klinici započeli liječenje i ona je prošla tri tretmana hemoterapije uz finansijsku pomoć dijelom prijatelja, dijelom sredstava koja su preostala od prethodne donacije.

Ireni je ponovo potrebna pomoć, a neophodno je prikupiti oko 50.000 eura za troškove liječenja i boravka na klinici.

Porodica moli građane, privrednike, kompanije i lokalne zajednice da u skladu sa mogućnostima pomognu spašavanju jednog mladog života.

Pomoć se može uplatiti na žiro račun Irena Crnčević Bar, 520032000004610728, kod Hipotekarne banke.

Ireni je dijagnostikovan Ewing sarcoma (rijedak karcinom kostiju) u decembru 2018. godine. Tada je nakon manje od mjesec dana u januaru 2019. godine operativnim zahvatom uklonjena kost na desnoj potkoljenici i obavljena su četiri ciklusa hemoterapije.

U martu 2021. kontrolnim pregledom je utvrđeno da je karcinom metastazirao na mekim tkivima na potkoljenici i izvršen je operativni zahvat bez dodatne terapije. U novembru iste godine je MR nalaz pokazao da postoje promjene za koje se sumnja da su nove metastaze i tada je Irena upućena na Acibadem kliniku, radi dalje dijagnostike i sprovođenja hemo i radioterapije.

 PH nalaz u decembru 2021. godine je pokazao da metastaza nema, već da je u pitanju prisustvo postoperativnog hematoma i da je Irena ,,cancer free“ pacijent. Nažalost, sreća je kratko trajala i na kontrolnom pregledu u martu ove godine je PH nalazom utvrđeno prisustvo metastaza. Ljekari su odmah započeli tretman hemoterapijom koja je primljena (05.04.2022) prvi ciklus, (21.04.2022) drugi ciklus i treći ciklus (23.05.2022). Jedan ciklus hemoterapije sa troškovima puta je 6.000 eura, a Ireni je potrebno šest ciklusa hemoterapije (na 21. dan) u kombinaciji sa radioterapijom I operacijom (u trajanju od mjesec dana).

izvor Pobjeda