Program ekonomskog državljanstva u CG biće postepeno ukinut

Program ekonomskog državljanstva u CG biće postepeno ukinut

Crnogorski program davanja državljanstva investitorima postepeno će biti ukinut zbog zabrinutosti Evropske unije (EU), navodi se u izvještaju Evropske komisije. U pitanju je izvještaj EK o procjeni rizika od pranja novca i finansiranja terorizma koji utiču na unutrašnje tržište i odnose se na prekogranične aktivnosti.

„Šeme davanja državljanstva investitorima u trećim zemljama sa bezviznim pristupom EU porasle su poslednjih godina. Što se tiče zemalja kandidata bez viza u susjedstvu EU, Crna Gora trenutno vodi šemu državljanstva investitorima (koja će se postepeno ukidati zbog zabrinutosti EU), Sjeverna Makedonija sve više daje državljanstvo investitorima, a Albanija je najavila planove za uspostavljanje šeme državljanstva investitorima“, navedeno je u izvještaju Evropske komisije objavljenom na sajtu Savjeta EU.

U izvještaju piše da programi državljanstva i boravka za investitore stvaraju niz rizika za države članice i za EU u cjelini: posebno, rizike po bezbjednost, uključujući mogućnost infiltracije kriminalnih grupa, kao i rizike od pranja novca, korupcije i utaje poreza.

„Takođe, postoji zabrinutost zbog nedostatka transparentnosti i upravljanja šemama. I programi državljanstva i boravka bili su pod pažnjom javnosti nakon navoda o zloupotrebi i korupciji koja je sa njima povezana u nekim državama članicama. Nadalje, postupak skrininga kandidata može se prepustiti privatnim kompanijama, gdje postoji trajni rizik od sukoba interesa i korupcije“, piše u izvještaju.

U redovnom godišnjem izvještaju o Crnoj Gori iz oktobra ove godine Evropska komisija naglasila je da program ekonomskog državljanstva treba prekinuti, jer ta “šema predstavlja rizike kao što su pranje novca, utaja poreza, finansiranje terorizma, korupcija i infiltracija organizovanog kriminala”.