Preminuo srpski naučnik Jagoš Purić

Preminuo srpski naučnik Jagoš Purić

Nekadašnji rektor Beogradskog univerziteta Jagoš Purić preminuo je u Beogradu u 81. godini. Purić je jedan od najcitiranijih srpskih naučnika i ostavio je veliki trag u nauci i javnom životu.

Rođen je 1942. godine u selu Kovren, blizu Bijelog Polja.

Diplomirao je na Prirodno-matematičkom fakultetu u Beogradu na Grupi za fiziku kao jedan od najboljih studenata.

Magistarsku titulu stekao je sa 27, a doktorsku sa 30 godina.

Docent na matičnom fakultetu postao je u 31. godini, zatim vanredni profesor, a potom redovni profesor u 42. godini.

Kao istaknuti fizičar iz oblasti fizike plazme, sarađivao je sa elitnim svjetskim naučnim centrima u Kalamu, Parizu i Osaki.

Napisao je nekoliko udžbenika i zbirki zadataka iz fizike. Njegova doktorska disertacija nosi naziv Ispitivanje Štarkovog širenja i pomjeranja spektralnih linija neutralnih atoma i jona u plazmi“.