Potvrđena optužnica protiv bivšeg javnog izvršitelja Mugoše

Potvrđena optužnica protiv bivšeg javnog izvršitelja Mugoše

Viši sud potvrdio je optužnicu protiv bivšeg javnog izvršitelja Siniše Mugoše za optužbe da je zloupotrebom službenog položaja na osnovu falsifikovane dokumentacije sproveo postupak potraživanja, blokade i naplate 864.317,51 euro od Crnogorskog Telekoma dok je obustavljen postupak protiv frizera Aleksandra Nestorovića usljed nedostatka dokaza da je bio pomagač u ovoj prevari.

Prema optužnici, koju potpisuje tužiteljka Ana Radović, Mugoša se tereti da je tokom marta 2017. godine u Podgorici i Beogradu kao službeno lice – javni izvršitelj protivpravnim iskorišćavanjem svog službenog položaja pribavio sebi i drugima imovinsku korist a u čemu mu je stvaranjem uslova za izvršenje krivičnog djela umišljajno pomogao Aleksandar Nestorović.

U istrazi su prikupljeni dokazi da je Mugoša 20. marta u Beogradu, od N. N. osobe nabavio lažnu presudu Privrednog suda u Podgorici P br. 416/16 kao i lažne isprave ,,Prijedlog za izvršenje i instrukciju za plaćanje“.U tim ispravama bili su unijeti lažni podaci o postojanju dužničko povjerilačkog odnosa između navodnog dužnika Crnogorskog Telekoma i navodnog povjerioca Petjan tim DOO Ljubljana u iznosu od 802.650,01 euro sa zakonskom kamatom koja je počela da teče počev od 18. marta 2016. godine.

Nestorović se našao na optužnici Višeg državnog tužilaštva jer je Mugoša naložio saradniku iz kancelarije da napravi dokument kojim kompanija Petjan tim DOO iz Ljubljane daje punomoćje Aleksandru Nestoroviću da se na njegov račun uplati 56.476,96 eura na ime zakonske kamate.

Mugoša i Nestorović su u istrazi negirali optužbe tužilaštva.