Opomena za „Puteve“, „Tehnoput“ i „Transpetrol“ zbog nedostavljanja podataka

Opomena za „Puteve“, „Tehnoput“ i „Transpetrol“ zbog nedostavljanja podataka

Postrojenja za proizvodnju asfalta, betona i separaciju prirodnog šljunka biće opomenuta zbog nedostavljanja podataka Agenciji za zaštitu životne sredine, saopšteno je danas iz Agencije za zaštitu životne sredine (EPA), pišu Vijesti.

„Vijesti“ su danas objavile da podgorička preduzeća „Putevi“, „Tehnoput“ i „Transpetrol“ skoro deset godina nisu ispunjavala zakonsku obavezu i Agenciji za zaštitu životne sredine (EPA) nikad nisu dostavili bilo kakve izvještaje o stanju životne sredine za lokacije na kojima se nalaze njihova postrojenja za proizvodnju asfalta i betona.

„Agencija za zaštitu životne sredine izdala je Rješenja o davanju saglasnosti na elaborate procjene uticaja na životnu sredinu 2012.godine, preduzećima iz Podgorice, i to: „Putevi“ d.o.o. za postrojenja za proizvodnju asfalta – asfaltna baza i postrojenje za drobljenje i obradu kamena, preduzeću „Tehno put“ d.o.o. za postrojenje za proizvodnju asfalta, fabrika betona sa pratećim objektima i preduzeću „Transpetrol“ d.o.o. za postrojenje za separaciju prirodnog šljunka, preradu šljunka, proizvodnju betona, betonske galanterije, cementnog maltera i asfalta“, ističe se u saopštenju.

Iz Agencije za zaštitu životne sredine su dodali da je elaboratima na koje su date ekološke saglasnosti propisano, da je nosilac projekta dužan da rezultate mjerenja koji se odnose na pojedine segmente životne sredine (vazduh, vode, buka, zemljište) svake godine dostavlja Agenciji za zaštitu životne sredine i organu nadležnom za poslove životne sredine opštine na čijoj se teritoriji realizuje projekat – što isti do sada nijesu činili .

„Kako gore navedena preduzeća nijesu dostavljala Agenciji pomenute izvještaje koji se odnose na praćenje stanja životne sredine (monitoring), što je u suprotnosti sa važećim zakonima, ova institucija se obratila nadležnom organu – u ovom slučaju Upravi za inspekcijske poslove Crne Gore zahtjevom, za upućivanjem pomenutim subjektima urgencije na zakonsku obavezu dostavljanja podataka. Ova obaveza utvrđena je programom praćenja uticaja na životnu sredinu. Od Uprave za inspekcijske poslove je dalje traženo, da Agenciji dostavi sve izvještaje o inspekcijskom nadzoru (za gore navedene subjekte) za koje su im date ekološke saglasnosti na elaborate procjene uticaja na životnu sredinu, a koje kako već saopštismo nijesu dostavljali“, poručili su iz Agencije za zaštitu životne sredine.