Dio zaposlenih na Policijskoj akademiji se žali: Korupcija, zloupotrebe položaja, krivične prijave i revanšizam

Dio zaposlenih na Policijskoj akademiji se žali: Korupcija, zloupotrebe položaja, krivične prijave i revanšizam

Građani Crne Gore su u seriji članaka na kraju prošle i početkom ove godine redovno informisani o koruptivnim radnjama i zloupotrebama na Policijskoj akademiji zbog kojih su nadležnim tužilaštvima u kontinuitetu podnošene krivične prijave od strane nevladinog udruženja „Luča”, a kasnije i od dijela zaposlenih.

Dio zaposlenih sa Policijeske akademije tvrdi da je širok dijapazon zloupotreba, od omogućavanja privatnoj agenciji da preko Policijske akademije a na njenu štetu, dobije licence za rad u odnosu na koje je ostvarila i materijalnu korist, do zloupotreba procesa regrutacije i selekcije za 2022. godinu.

Navode da se u međuvremenu sprovodila tortura, pritisci i bezakonje prema dijelu zaposlenih koji su stali naspram sile u svrhu zaštite zakonitosti, osnovnih prava i ljudskog dostojanstva i opet doživjeli progon i linč sličan onome iz 2018, 2019. i 2020. god. samo još primitivniji i besprizorniji prožet velikim neznanjem i osjećajem moći.

„ Dana ‪24. 05. 2023. god. dvoje zaposlenih na Akademiji dobilo je otkaze ugovora o radu, razlozi su toliko banalni i naravno u suprotnosti sa Zakonom o radu i Zakonom o zaštiti zlostavljanja na radu. I ovaj čin je kao i mnogi drugi ušao u zonu krivično pravne odgovornosti za krivična djela Zloupotrebe službenog položaja i drugih krivičnih djela. Ova krivična prijava je osma po redu, a naša nada da postoji makar jedna institucija u Crnoj Gori koja će preduzeti zakonom propisane mjere i stati na put ovom siledžijstvu koje je sprovedeno od strane direktora Akademije Vladimira Stanišića, a uz podršku političkih mentora iz URE i našeg dičnog ministra Adžića, kao i ministra Vojinovića, koji navodno nešto reformišu i unapređuju u MUP-u i obrazovanju a ne vide dalje od toga kako sestričinu (medicinsku sestru bez ikakvog iskustva) postaviti kao predsjednicu Upravnog odbora Akademije i učlaniti je i u upravne odbore drugih škola. Sve u suprotnosti sa Zakonom o antikorupciji. Ili kako sprovesti obuke za zvanja u MUP- a i omogućiti odabranima da mimo reda i pravila zakače po još koju zvjezdicu, kako devastirati još ono malo što je ostalo poslušno salutirajući svojoj centrali koja pravi i kalkuliše političke računice .”.

U saopštenju navode da se direktor Vladimir Stanišić „latio mača pa siječe sve što mu na put stane dok istovremeno Adžićeve i Vojinovićeve članove Upravnog odbora angažuje da uz nadoknadu drže časove na Policijskoj akademiji, naravno u suprotnosti sa Zakonom o antikorupciji”. Dalje tvrde da se ASK pored više prijava i zahtjeva koji su mu upućeni pravi mrtav. Oni smatraju da valjda čeka da sve prođe i da se zaboravi.

Vrh ledenog brijega je kažu prijem kandidata za školsku 2022 god, gdje je poseban zločin učinjen prema mladim ljudima koji u budućnosti treba da krenu noseći ukus nepravde servirane od strane velikih boraca protiv kriminala koji to rade bezakonjem i silom.

„ Četiri kandidata su primljena na Akademiju a da im nije bilo potrebno da prođu regrutaciju i selekciju, 30 kandidata uz veliko žongliranje primljeni u suprotnosti sa Zakonom o stručnom obrazovanju i važećim pravilnikom, 17 kandidata eliminisani kao nepodobni da prokrče put podobnima” .

Gola sila, bezakonje, nepravda, osam krivičnih prijava za zloupotrebu položaja i korupciju, na spisku su svi i biće još 88 krivičnih prijava ako bude potrebno, navodi dio zaposlenih u upravi policije i poručuje da se neće uplašit, odnosno da ih sila koja je protiv njih motiviši da su što je brutalnija još više odlučni da istjeraju pravdu.

„ O Stanišiću, njegovim kvalifikacijama i iskustvu najbolje govori dugogodišnje bolovanje, koji osim članske karte URE ili SNP, ko će ga znati možda i još neke partije, nema ništa. Onaj ko ne vidi, ne zna i ne umije izlaz traži jedino u sili. Ovaj put zarad slatke osvete, a usta se slade kako njemu tako i njegovim mentorima. Da paradoks bude veći otkaze je Stanišić podijelio zbog bolovanja, koje su zaposleni navodno zloupotrijebili, jer nijesu na vrijeme u roku od tri dana dostavili potvrdu od izabranog doktora. Predmetnu potvrdu im doktor ne može izdati jer Ministarstvo zdravlja nadležno za sprovođenje ove odredbe Zakona o radu nije donijelo pravila o formi i načinu njenog izdavanja, što je bilo dužno da uradi radi primjene ove odredbe, a shodno članu 214 Zakona o radu. Zakonska odredba se ne primjenjuje do donošenja ovog podzakonskog akta, što Ministarstvo zdravlja i potvrđuje u službenom mejlu (prilog), a potom i inspekcija rada u svom izjašnjenju u odnosu na izvršeni nadzor (prilog). U besudnoj zemlji dugogodišnji korisnik bolovanja protivzakonito ostavlja dvoje zaposlenih bez posla, zbog bolovanja (potvrde) ”.

Dio zaposlenih na Policijskoj akademiji očekuje od Specijalnog tužilaštva, kako navode, kao jedine svijetle tačke ovog srušenog Sistema, da po ubrzanom postupku preduzme mjere koje će ovoj brutalnoj sili i revanšizmu stati na put, jer se „veliki Vladimir u svom velikom pohodu sigurno neće zaustaviti”.

„ Jahač apokalipse željan osvete, a kako i sam govori „ide do kraja“ ne osvrćuće se na posljedice, jer ceh, za sad, ne plaća iz svog džepa ”, zaključuju u saopštenju.