Potpisan Memorandum o saradnji

Potpisan Memorandum o saradnji

Kako prenosi Pobjeda, Vlada Crne Gore i Američka privredna komora potpisale su Memorandum o saradnji u okviru novog programa komore pod nazivom „Rule of Dialogue – Vladavina dijaloga“. Memorandum su potpisali predsjednik Vlade Crne Gore dr Dritan Abazović i predsjednica Upravnog odbora Američke privredne komore Svetlana Vuksanović, na tradicionalnom događaju „Otvoreno sa premijerom“.

Izvršni direktor AmCham-a Marko Miročević poručio je da potpisivanjem Memoranduma o saradnji počinje nova faza intenzivnijeg partnerstva na putu unapređenja poslovnog ambijenta, čiji je glavni cilj vladavina dijaloga.

– Pravovremenom, kontinuiranom i kvalitetnom komunikacijom između poslovne zajednice i javne uprave, na strukturiran način, i u najranijoj fazi prilikom kreiranja politika, kako predviđa AmCham program ‘Rule of Dialogue’, povećaće se efekti našeg timskog rada. To će u krajnjem istinski unaprijediti poslovni ambijent i približiti ga standardima razvijenih ekonomija – istakao je Miročević.Ambasadorka Sjedinjenih Američkih Država u Crnoj Gori, Nj.E. Džudi Rajzing Rajnke je u svom obraćanju pozdravila partnerstvo Sjedinjenih Američkih Država sa Vladom Crne Gore i sa Američkom privrednom komorom.

Ohrabrujemo snažnu saradnju i otvoren dijalog između javnog i privatnog sektora, koji će poboljšati poslovnu klimu, stvoriti transparentnost i povjerenje i izgraditi najbolje okruženje za inovacije i preduzetništvo, što su ključni činioci uspjeha Crne Gore – poručila je Rajzing Rajnke.

U okviru tradicionalnog razgovora „Otvoreno sa premijerom“ govorilo se o najvažnijim pitanjima za biznis zajednicu i šansama i izazovima koji su pred Crnom Gorom.

Predsjednica Upravnog odbora Američke privredne komore Svetlana Vuksanović ocijenila je da Memorandum o saradnji između Vlade Crne Gore i AmCham-a postavlja dobru osnovu da se kroz program „Rule of dialogue“ doprinese predvidljivom i transparentnom poslovnom ambijentu koji je zasnovan na vladavini prava, prenosi Pobjeda.

– Sigurna sam da ćemo zajednički, kao partneri, kroz AmChamprogram ‘Rule of Dialogue’, učvrstiti osnov za zadržavanje postojećih i privlačenje novih renomiranih investitora iz SAD-a i zapadno-evropskih zemalja, koji očekuju siguran, transparentan i predvidljiv poslovni ambijent – rekla je Vuksanović.Predsjednik Vlade Crne Gore dr Dritan Abazović naglasio je značaj potpisivanja Memoranduma o saradnji i djelovanje Američke privredne komore kada je posrijedi razvoj poslovne i biznis zajednice.Pravovremena uključenost poštovanih partnera iz AmCham-a u postojeće high level platforme za dijalog između Vlade Crne Gore i privrede od neprocjenjivog je značaja za Vladu kojom rukovodim u kontekstu kreiranja predvidljivog poslovnog ambijenta, sa posebnim fokusom na suzbijanje sive ekonomije, implementaciju pametne diverzifikacije privrede, sprovođenje pažljivo osmišljenih strukturnih reformi kao i stvaranje dobro plaćenih radnih mjesta za građane Crne Gore – poručio je Abazović.Kako je saopšteno, u narednom periodu Američka privredna komora Crne Gore potpisaće posebne Memorandume o saradnji sa svakim relevantnim ministarstvom ponasob.