Ibrahimović i Vojinović sastali se zbog rešenja problema za putni pojas magistralnog puta M2

Ibrahimović i Vojinović sastali se zbog rešenja problema za putni pojas magistralnog puta M2

Potpredsjednik Vlade za regionalni razvoj i ministar kapitalnih investicija mr Ervin Ibrahimović i ministar prosvjete Miomir Vojinović sastali su se danas u Ministarstvu kapitalnih investicija i postigli sporazum o neophodnosti brzog prevazilaženja problema sa dvije osnovne škole na teritoriji Opštine Bijelo Polje (OŠ „Braća Ribar“ u Zatonu i OŠ „Aleksa Bećo Djilas“ u Slijepač mostu) u vezi sa korišćenjem zemljišta u vlasništvu ove dvije škole za putni pojas magistralnog puta M2 na dionici Lepenac – Ribarevine – Poda – Berane.

Naime, zbog izostanka saglasnosti Ministarstva prosvjete i ove dvije škole nije bilo moguće dobiti gradjevinsku dozvolu za rekonstrukciju dijela magistralnog puta M2 na dionici Lepenac – Ribarevine – Poda – Berane pa iz tog razloga izvodjač radova nije mogao biti uveden u posao.

– Rekonstrukcija puta u dužini od 40,4 km i širine 7 metara podrazumijeva potpunu rekonstrukciju kompletne trase puta, 9 mostova, jednog tunela i horizontalne i vertikalne signalizacije i vrijedna je oko 40 miliona eura a nakon završene tenderske procedure kao najbolji ponudjač izabran je JV „Strabag AG & Bemax doo“. Rok za završetak radova je 730 dana od dana uvodjenja izvodjača u posao – saopšteno je iz Ministarstva kapitalnih investicija.

Izvođenje radova finansira se iz kreditnih sredstava obezbijedjenih od Evropsle investicione banke – EIB.

Današnji sporazum potprerdsjednika Ibrahimovića i ministra Vojinovića stvara pretpostavke za brzo prevazilaženje ovog problema i uvodjenje izvodjača u posao kako bi se modernizovala navedena dionica magistralnog puta što bi saobraćaj na njoj učinilo bezbjednijim, konfornijim i bržim.