Šimun: Ministarstvo krenulo u ozbiljne reformske procese potrebne zdravstvenom sistemu

Šimun: Ministarstvo krenulo u ozbiljne reformske procese potrebne zdravstvenom sistemu

Potpisivnje ugovora EU4Healt, saradnja sa francuskim zdravstvenim institucijama, nova Lista ljekova, vakcina protiv pneumokoka, višemeilionski tenderi za opremu i adaptaciju, komora za citostatike, kao i obnova transplantacionog programa, samo su neka od postignuća koja je resor zdravlja u prethodnom tromjesečnom periodu uspio da finalizuje, započne realizaciju i krene u ozbiljne reformske procese koji su potrebni zdravstvenom sistemu.

To je saopštio ministar zdravlja Vojislav Šimun tokom predstavljanja rezultata resora kojim rukovodi za prvih sto dana rada Vlade.

Od izuzetne važnosti za zdravstveni sistem je, kako je istakao, potpisivanje programa “EU4Health”, koji je pokrenula Evropska unija, a koji je usmjeren na jačanje zdravstvenih sistema širom Evrope.

“Sa budžetom od 5,3 milijarde eura, za period od 2021-2027. godine, ovaj program omogućiće Crnoj Gori pristup EU fondovima za jačanje zdravstvenog sistema, uključujući i aspekte koji se odnose na digitalnu transformaciju, mentalno zdravlje, evropski prostor zdravstvenih podataka, globalno zdravlje, nezarazne bolesti, te učešće u EU mreži integrisanih onkoloških centara“ poručio je Šimun.

Ministarstvo zdravlja i bolnica Assistance Publique-Hopitaux de Paris (AP-HP) potpisali su 4. decembra 2023. Okvirni sporazum o međunarodnoj saradnji, u oblasti zdravstva i medicinskih nauka.

Šimun je podsjetio da se tokom zvanične posjete predsjednika Vlade Milojka Spajića Francuskoj i razgovora sa predsjednikom Emanuelom Makronom i tamošnjim investirorima, kao jedna o ključnih tema izdvojila izgradnja zdravstvenog objekta u Podgorici. On je najavio da će konkretizaciji pomenutih aktivnosti prethoditi potpisivanje Sporazuma o saradnji između ministarstava zdravlja Crne Gore i Francuske, koje je planirano narednog mjeseca.

Šimun je posebno istakao usvajanje nove Liste ljekova kojom je povećan broj terapijskih opcija dostupnih pacijentima i ljekarima.

“Lista je proširena sa preko 14 novih ljekova koji se koriste u terapiji onkoloških, kardioloških, endokrinoloških i drugih oboljenja. Sadrži preko 1500 ljekova koji se propisuju i izdaju na teret sredstava Fonda za zdravstveno osiguranje, a u toku ove godine planirane su tri njene revizije, koje će pored uvođenja novih ljekova omogućiti i proširenje indikacija za one koji se već nalaze na listi,“ naveo je ministar.

Racionalizacija i optimizacija ljekova, kao i kontinuirano uključivanje novih generičkih ljekova uz redovno ažuriranje Liste i obaveznu kvartalnu evaluaciju, pomoći će Crnoj Gori da sa Svjetskom bankom napravi aranžman koji podrazumijeva sredstva od blizu 100 miliona eura, od kojih će značajan dio biti opredijeljen za zdravstveni sistem, ističe se u saopštenju Ministarstva zdravlja.

Prema Programu imunizacija za ovu godinu, koji je usvojilo Ministarstvo zdravlja, vakcina protiv pneumokoka uvodena je u redovni kalendar vakcinacije u Crnoj Gori.

“Primjena vakcine koja se daje sa ciljem da smanji rizik od infekcija srednjeg uha, meningitisa, bakterijemije i upala pluća, trebalo bi da počne tokom aprila ove godine. Pneumokokna vakcina štiti od invazivnih pneumokoknih bolesti, pa se njenim uvođenjem doprinosi i smanjenju upotrebe antibiotika, što je posebno dragocjeno u borbi protiv antibiotske rezistencije“, kazao je Šimun.

U domovima zdravlja u Bijelom Polju, Beranama, Nikšiću, Cetinju, Kotoru, Ulcinju, Baru i Budvi, kao i specijalnoj bolnici Brezovik u potpunosti su opremljeni prostori i instalirana nova oprema za mikrobiološke laboratorije.

“Ove laboratorije, predstavljaju prvu liniju odbrane u detektovanju novih slučajeva zaraznih bolesti, rezistencije na antibiotike, izbijanja infekcija koje se prenose hranom i vodom, kao i mogućih slučajeva bioterorizma. Upravo su bolja briga o pacijentima, veća kontrola infekcija i visokokvalitetni rezultati nadzora jedan od glavnih ciljeva koje želimo postići jačanjem mikrobioloških laboratorija u zdravstvenom sistemu Crne Gore“, kazao je ministar zdravlja.

Podsjetio je i da su krajem prošle godine raspisani tenderski postupci, vrijedni preko pet miliona eura, za adaptaciju Doma zdravlja Budva, izgradnju radiološkog odjeljenja Doma zdravlja Plav i nabavku lineralnog akceleratora za potrebe Kliničkog centra Crne Gore.

“Pored ovoga, počinje i adaptacija prostora Zavoda za hitnu medicinsku pomoć u Herceg Novom, Kolašinu i Žabljaku.Sve tri jedinice hitne pomoći biće uređene i opremljene po standardima savremene urgentne medicine. Ukupna vrijednost radova je oko 200 hiljada eura“, najavio je on.

Angio sala u Beranama biće puštena u rad tokom marta i omogućiće pacijentima sa sjevera Crne Gore blagovremenije zbrinjavanje akutnih srčanih stanja i samim tim veće šanse za preživljavanje, navodi se u saopštenju.

“Angio sala će raditi od prvog dana punim kapacitetima uz podršku ljekara iz Kliničkog centra Crne Gore i iz regiona, kako bi se obezbijedila kvalitetnija zdravstvena zaštita“, kazao je Šimun

Ministar je najavio i funkcionalnost Komore za citostatike, koja predstavlja savremeni pristup u obezbjeđivanju terapije onkološkim pacijentima, na način što im omogućava da terapiju prime u mjestu prebivališta, bez obaveze da, kao do sada, dolaze u Klinički centar.

“Ovo predstavlja veliku olakšicu za pacijente oboljele od najtežih bolesti. Takođe, ostvariće se značajne uštede jer će se svaka ampula iskoristiti 100% što do sada nije bio slučaj, jer su preostale doze do sada uništavale i nisu mogle biti iskorištene za drugog pacijenta. Procjena je da će se na ovaj način uštedjeti oko 600 hiljada eura na godišnjem nivou“, poručio je Šimun

Između Ministarstva zdravlja, Kliničkog centra Crne Gore i Univerzitetske klinike u Minhenu (Klinikum rechts der Isar der Technischen Universitat Munchen) zaključen je Ugovor o sprovođenju obuke ljekara iz KCCG iz oblasti transplantacione medicine, tačnije obuke ljekara za obavljanje postupaka transplantacije bubrega, u cilju obezbjeđenja održivosti programa transplantacija i obaveza dugoročnog aranžmana ljekara u zdravstvenom sistemu Crne Gore.

“Realizacija Ugovora, odnosno upućivanje ljekara na obuku sprovodice se tokom tekuće godine, a obuku će proci ljekari specijalisti urologije i ljekari specijalisti nefrologije. Za realizaciju Ugovora obezbijeđena su finansijska sredstva u iznosu od 750.000 eura, a nakon obuke naši ljekari će biti spremni da samostalno izvode operativni program transplantacije bubrega od živog donora, kao i za perioperativno upravljanje postupkom transplantacije bubrega od kadaveričnog donora’,’ naveo je Šimun.

Strategija za rijetke bolesti, ističe se, predstavlja novi strateški pravac u liječenju pacijenata oboljenih od rijetkih bolesti.

“Intencija Ministarstva zdravlja je da se značajno unaprijede, kako dijagnostički postupci, tako i samo proces liječenja. Svakako da je fokus i na uspostavljanju sistemske podrške države pacijentima i porodicama, s obzirom na veliki životni izazov sa kojim se susrijeću. Jedan od ciljeva je svakako i formiranje kvalitetnog registra lica oboljelih od rijetkih bolesti, kao i formiranje Centra za rijetke bolesti, pri Kliničkom centru Crne Gore“, kazao je ministar

Šimun je kazao i da je usvojen godišnji plan specijalizacija i užih specijalizacija za 2024. godinu, kroz koji je opredijeljeno 208 specijalizacija i 50 užih specijalizacija za javni zdravstveni sistem.

Fokus resora zdravlja, kako je saopšteno, svakako je i izrada akcionog plana koji podrazumijeva realizaciju određenih mjera u cilju smanjenja listi čekanja na specijalističke preglede i dijagnostičke i terapijske procedure.

“Radiće se na pojednostavljenju određenih procedura, unapređenju informacionog sistema i podizanju kvaliteta rada u organizacionom smislu. Očekujemo da će prvi rezultati biti vidljivi već u prvim mjesecima nakon implementacije navedenih mjera“, rekao je Šimun.

Ministar je kazao i kako se ubrzano radi na unapređenju e-servisa i uopšte digitalizacije sistema zdravlja.

“Urađena je analiza procesa i pripremljen nacrt projektnog zadatka za proceduru polaganja stručnih ispita, kao i evidencije i elektronske registracije privatnih zdravstvenih ustanova. U tom smislu radi se na prilagođavanju i donošenju novih podzakonskih akata kako bi se obezbijedio puni zakonski osnov za transformaciju tradicionalnih u digitalne procese i forme“, zaključio je Šimun.

Predstavljanje rezultata za resore zdravlja, prosvjete i rada i socijalnog staranja u organizaciji Kabineta potprdsjednika Vlade Srđana Pavićevića održana je u Vili Gorica.