Upotreba droga kod djece mogla biti dvostruko veća nego što se ranije mislilo

Upotreba droga kod djece mogla biti dvostruko veća nego što se ranije mislilo

Analiza kose mogla bi biti ključ za razumevanje upotrebe droga među adolescentima, jer nova studija otkriva da je skoro duplo veći broj dece za koje je utvrđeno da koriste supstance od onih koji su to priznali u američkom istraživanju.

Objavljeno u časopisu American Journal of Drug and Alcohol Abuse, istraživanje koje je obuhvatilo više od 1.300 dece, uzrasta od 9 do 13 godina, pokazalo je povećanje upotrebe supstanci od 9% kada se rezultati analize kose dodaju rezultatima ankete.

U radu se sugeriše da analiza kose daleko nadmašuje tačnost procene upotrebe droga u poređenju sa samo istraživanjem, a stručnjaci preporučuju da buduća istraživanja kombinuju obe metode.

„Od vitalnog je značaja da razumemo faktore koji dovode do upotrebe droga kod tinejdžera, kako bismo mogli da osmislimo ciljane zdravstvene inicijative kako bismo sprečili da deca budu izložena drogama u mladosti“, kaže Nataša Vejd, docent psihologije na Univerzitetu. iz Kalifornije, San Dijego, koji je vodio studiju.

Upotreba supstanci kod adolescenata je ozbiljan problem javnog zdravlja, pri čemu je 5% učenika 8. razreda u SAD (uzrasta od 13 do 14 godina) prijavilo upotrebu kanabisa u prošloj godini. Brojke su čak i veće za upotrebu alkohola i nikotina, pri čemu je 26% učenika 8. razreda priznalo da je pilo, a 23% da je pušilo nikotin u protekloj godini.

Ovi brojevi su dovoljno zabrinjavajući, jer je upotreba supstanci tokom adolescencije povezana sa čitavim nizom negativnih životnih ishoda – uključujući loša akademska postignuća, probleme sa mentalnim zdravljem i promene u funkciji mozga.

Ali šta ako su brojke zapravo veće od ove?

Kako bi saznali, multidisciplinarni tim stručnjaka, na čelu sa dr Vejdom, pitao je 1.390 dece da li su se drogirali u poslednjih godinu dana. Zatim su uzeti i uzorci kose kako bi nezavisni testovi mogli da potvrde da li je nedavno bilo uzimanja droge.

Od dece koja su pitana da li su uzimala drogu, 10% se složilo da jesu. Analize kose su takođe pokazale da je 10% adolescenata ukupno pozitivno na najmanje jednu drogu, sa 6,1% pozitivno na kanabinoide, 1,9% alkohol, 1,9% amfetamine i 1,7% kokain.

Međutim, deca koja su sama prijavila da uzimaju drogu nisu bila ista kao ona koja su bila pozitivna na uzorku kose. U stvari, od 136 slučajeva koji su sami prijavili upotrebu supstance i 145 čiji su uzorci kose bili pozitivni na bilo koju drogu, pronađena su podudaranja za samo 23 slučaja.

Ono što je najvažnije, analiza droga za kosu otkrila je dodatnih 9% slučajeva upotrebe supstanci preko samo prijavljivanja, što je skoro udvostručilo broj identifikovanih korisnika supstanci na 19%.

„Dugotrajno pitanje u istraživanju upotrebe supstanci, posebno ono koje se odnosi na decu i adolescente, jeste oslanjanje na samoprijavljivanje uprkos poznatim ograničenjima metodologije. Kada se to pita, deca mogu pogrešno da prijave (nenamerno ili namerno) i kažu da uzimaju drogu kada to ne čine, ili obrnuto, poriču da uzimaju drogu kada to zaista čine“, dodaje dr Vejd.

„Ali umesto da se potpuno ukine samoprijavljivanje upotrebe droga, preciznija slika o upotrebi supstanci u tinejdžerima može se steći merenjem oba.

„Samoprijavljivanje ima svoje prednosti, na primer, mladi ljudi mogu biti spremniji da otkriju upotrebu supstanci na niskom nivou, ali je manja verovatnoća da će to učiniti kada se pojave česti obrasci uzimanja droga.

„Nasuprot tome, testovi za kosu nisu dovoljno osetljivi da otkriju samo jedno standardno piće alkohola ili pušenje jednog džointa kanabisa. Umesto toga, metoda je bolja u otkrivanju česte i umerene do teške upotrebe droga.

„Kombinovanje obe metodologije je stoga od vitalnog značaja za tačno određivanje nivoa upotrebe supstanci u tinejdžerskoj populaciji.“

Komentarišući nalaze svog rada, autori takođe dodaju, međutim, da je važno napomenuti da postoji šansa da neki, možda čak i mnogi, od ovih mladih nisu svesni da su čak koristili supstancu, jer joj je to moglo dati njima roditelj ili vršnjak ili su možda jednostavno zaboravili da su ga koristili.