Četvrti dan kako je aktivan požar u Bogetićima

Četvrti dan kako je aktivan požar u Bogetićima

U mjestu Potkupići-Cerovo u Bogetićma već četiri dana ativan je požar. Osim spasilačkih jedinica u gašenju učestvuju i mještani koji su pružili veliku pomoć nikšićkoj vatrogasnoj jedinici, dežurajući i učestvujući u gašenju, kako vatra, koja se spustila, ne bi zahvatila kuće u blizini, javlja Radio Televizija Nikšić.

Pored toga, aktivan je i požar na planini Vojnik.

Komandir odjeljenja Službe zaštite i spašavanja, Goran Tripković, ističe da su im zbog nepristupačnosti terena u pomoć stigle i aviohelihopterske jedinice MUP-a, kao i Vojske CG.

U Opštini Nikšić trenutno nema drugih većih aktivnih požara, kazao je Tripković i dodao da na dnevnom nivou ova služba ima 10 do 15 intervencija kada su u pitanju požari na otvorenom, a odnose se na travu i nisko rastinje.

Kada je riječ o najvećem ekološkom problemu grada, Mislovom dolu, objašnjava da je situacija ista i da gori unutrašnjost deponije koju, sa tehnikom kojom raspolažu, ne mogu sanirati, međutim, naglašava da nema bojazni od širenja požara na okolno brdo Budoš.

Tripković je još jednom uputio apel građanima da se uzdrže od bilo kakvih aktivnosti koje mogu dovesti do paljenja vatre na otvorenom prostoru.